Trang chủ Livescore LTĐ BXH Quốc Tế Việt Nam Bên lề Khoa học vui Tin xổ số

Khoa học vui

Cuộn cảm là gì?

Cuộn cảm là gì? Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cuộn cảm

Biến trở là gì?

Biến trở là gì? Tìm hiểu cấu tạo và công dụng của biến trở

Điện dung là gì?

Điện dung là gì? Công thức tính điện dung của tụ điện cơ bản

Cấu tạo tuabin gió gồm có các bộ phận nào?

Tìm hiểu cấu tạo tuabin gió và nguyên lý hoạt động

Công tơ điện là gì?

Công tơ điện là gì? Phân loại công tơ điện phổ biến hiện nay

Hiện tượng nhiệt điện là gì? Hiệu ứng nhiệt điện là gì?

Hiện tượng nhiệt điện là gì? Những ứng dụng của cặp nhiệt điện

Chất dẫn điện là gì?

Chất dẫn điện là gì? Tìm hiểu dòng điện trong kim loại

Tia lửa điện là gì?

Tia lửa điện là gì? Những ứng dụng cơ bản của tia lửa điện

Điện năng là gì? 

Điện năng là gì? Công thức tính điện năng tiêu thụ cơ bản

Nam châm điện là gì?

Nam châm điện là gì? Cách tạo một nam châm điện cơ bản

Dòng điện một chiều là gì?

Dòng điện một chiều là gì? Ứng dụng của dòng điện DC

Định nghĩa dòng điện xoay chiều AC là gì?

Dòng điện xoay chiều là gì? Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Nguồn điện là gì? Tác dụng của nguồn điện 

Nguồn điện là gì? Phân loại một số nguồn điện phổ biến

Hiệu điện thế là gì?

Hiệu điện thế là gì? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì?

Điện áp định mức là gì?

Điện áp định mức là gì? Những đặc điểm của điện áp định mức

Dòng điện định mức là gì? 

Dòng điện định mức là gì? Công thức tính dòng điện định mức

Cường độ dòng điện là gì?

Cường độ dòng điện là gì? Công thức tính cường độ dòng điện

Công thức tính điện trở suất của 1 vật

Điện trở suất là gì? Công thức tính điện trở suất cơ bản

Hệ số công suất là gì?

Hệ số công suất là gì? Công thức tính hệ số công suất cơ bản

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là gì? Tìm hiểu cấu tạo và khối lượng nguyên tử